Građevinsko željezo

  • armaturne mreže
  • armaturne šipke (ČBR)
  • izrađeno željezo (aramaturne vilice)